Transfer Certificate
Anushka Maurya
Prashant Puri
Vatsal Tiwari
Yashi Mishra
30-3-2016
30-3-2016
30-03-2016
30-03-2016
Akhya Maurya
Anshika Tiwari
Shanu Yadav
Ayush Yadav
30-3-2016
30-3-2016
07-04-2016
07-04-2016
Mohd Amaan
Himanshu Yadav
Divya Avika Prakash
Nishkarsh
30-3-2016
30-3-2016
07-04-2016
13-04-2016
Devesh Sharma
Shubham Dubey
Devanshu Sharma
Himanshu Yadav
12-04-2016
16-04-2016
08-04-2016
30-03-2016
Priya
Priyanshu
Anukriti Singh Yadav
Yadvendra Yadav
21-05-2016
21-05-2016
08-04-2016
25-05-2014
Yashi Mishra
Kaushiki
Sanjay Yadav
Adarsh Mishra
30-03-2016
30-07-2016
28-05-2016
24-04-2016
Saniya Yadav
Aditi Singh
Rahul Yadav
Komal Kushwaha
29-04-2017
06-05-2017
02-05-2016
31-05-2017
Transfer Certificate 2014-15
Aditee Yadav
Akriti Kesari
Ayush Kumar Sinha
Mohd. Danish
24-3-2015
24-3-2015
24-3-2015
24-3-2015
Kartikey Sharma Prayas Tiwari
Priyanshu Sharma
Shrey-Kumar-Nitin
Kartikey Sharma
Prayas Tiwari
24-3-2015
25-3-2015
1-4-2015
1-4-2015
Pranjal Singh Utkarsh Kumar
Akash Singh
Ragini
Pranjal Singh
Utkarsh Kumar
1-4-2015
1-4-2015
8-4-2015
7-4-2015
Ashutosh Yadav Aniket Mishra
Divyanshu Gupta
Anchal Singh
Ashutosh Yadav
Aniket Mishra
8-4-2015
8-4-2015
9-4-2015
10-4-2015
Rishabh Pandey Adarsh Shukla
Anishika
Harsh Pandey
Rishabh Pandey
Adarsh Shukla
15-4-2015
15-4-2015
13-4-2015
20-4-2015
Aashi Pandey Shashank Shekhar Dwivedi
Aditya Kumar Singh
Ananya Singh
Aashi Pandey
Shashank Shekhar Dwivedi
20-4-2015
20-4-2015
02-5-2015
09-06-2015
Shaswat
07-08-2015